[OBAVIJEST] udrugama s područja Općine Podravska Moslavina

o raspisanom Javnom natječaju za prijavu programa/projekata udruga

iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području  Općine Podravska Moslavina

u 2018. godini

 

Sukladno članku 11. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) i članku 17. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za obavljanje financiranja udruga iz proračuna Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ 6/17), Općina Podravska Moslavina dana  17. svibnja 2018. godine, objavila je Javni natječaj za predlaganje projekata i programa udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravska Moslavina u 2018. godini.


Općina Podravska Moslavina poziva udruge da prijave programe/projekte koji su usmjereni na razvoju socijalnog poduzetništva, zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite od interesa za Općinu Podravska Moslavina, kao i prijedloge usmjerene poticanju razvitka amaterizma u Općini Podravska Moslavina.


Ukupno planirana vrijednost natječaja je 4.500,00  kn. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 1.500,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 18. lipnja 2018.. godine.

Više informacija o Javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati na web stranici Općine Podravska Moslavina: www.podravskamoslavina.hr , u kategoriji “Dokumenti

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                               Zdravko Šimara, v.r.