Općina Podravska Moslavina potpisala novi ugovor

30. siječnja 2014. godine načelnik Općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara potpisao je ugovor za izvođenje radova na projektu rekonstrukcije lokalnih nerazvrstanih cesta na području Općine Podravska Moslavina u ukupnoj dužini 3.507 metara. Ovaj projekt provodi se u sklopu programa IPARD, mjera 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture.

Vrijednost započetkog projekta je 98.944,14 €, odnosno oko 750.000,00 kn a projektom je predviđena rekonstrukcija na dvije lokacije – Orešnjak – Martinci i Pašnjak. Izvođač radova je Karašica – Vučica d. d. a nadzor nad izvedenim radovima će obavljati tvrtka Ocelić Tehnoiženjering d.o.o.  iz Osijeka a dužnost nadzornog inženjera na projektu će obavljati Ivan Ocelić, dipl. ing.

Rok za izvođenje radova je četiri mjeseca od dana potpisa ugovora. Ovim projektom je planiran olakšan pristup poljoprivrednicima do posjeda.