Posjet župana Anušića

Samo 90 ml kiše palo je u zadnja tri mjeseca na području Općine Podravska Moslavina, s oko 1.000 stanovnika jedne od najmanjih općina Osječko-baranjske županije. Racionalno raspolaganje vodom tako je egzistencijalno pitanje za ovu općinu, pa su navodnjavanje i odvodnja bile središnje teme radnog sastanka župana Ivana Anušića, njegovih zamjenika Petra Lagatora i Gorana Ivanovića s općinskim načelnikom Zdravkom Šimarom i njegovim suradnicima, održanog 21. srpnja 2017. godine u sjedištu Općine.
– Za projekt odvodnje na području Podravske Moslavine imamo spremnu projektnu dokumentaciju, no prijava na natječaj za Mjeru 7.2.1. nije bila moguća jer su u njoj sredstva limitirana na iznose do 1,2 milijun eura, a vrijednost našeg projekta je 26 milijuna kuna. Sada uz pomoć Županije želimo pronaći novi način financiranja izgradnje toliko potrebnog sustava navodnjavanja – kazao je Šimara te dodao da se priprema dokumentacija i za odvodnju u Krčeniku.
Općinsko vodstvo želi graditi i sustav navodnjavanja, i to kao podsustav u sklopu Sustava navodnjavanja Karašica. Naime, Projektom Hrvatskih voda „Uređenje vodnoga režima sliva i višenamjensko korištenje rijeke Karašice“ planirano je navodnjavanje 16.000 ha i revitalizacija rijeke Karašice za rekreativne i turističke svrhe. Potrebne količine vode trebaju se osigurati izgradnjom crpne stanice Krnjak na rijeci Dravi, a u njenom okviru planirano je nekoliko podsustava navodnjavanja, u čemu šansu vidi i općinsko vodstvo P. Moslavine.
Kako su odvodnja i navodnjavanje u nadležnosti Hrvatskih voda, na sastanku je zaključeno da se u drugoj polovici kolovoza organizira sastanak župana i načelnika s generalnim direktorem Hrvatskih voda te pokuša pronaći te predložiti novo rješenje za oba problema.
Načelnik Šimara upozorio je i na problem rada stomatološke ordinacije jer je u zadnjih godinu dana 300 mještana napustilo stomatologa koji ima ordinaciju u P. Moslavini. Uz pomoć Županije pokušat će se riješiti i taj problem, no mještanima se jamči zadržavanje te zdravstvene usluge, makar i po pola radnog vremena. Nova rješenja mora se naći i za Poduzetničku zonu čija je izgradnja pomaknuta na prostor između P. Moslavine i Krčenika, u čemu će pomoći županijske stručne službe.
Dobre vijesti su da su Hrvatske vode odobrile rekonstrukciju „karaule“ i izgradnju biciklističke staze, dakle novih turističkih sadržaja. Izgledna je izgradnja 6,2 kilometara nerazvrstanih cesta, izgradnja dvorane DVD-a i uređenje društvenog doma u Moslavini, što se planira i u Krčeniku, zapošljavanje više osoba preko projekta „Zaželi“, a posebna želja mještana je izgradnja novog dječjeg igrališta, za što će vjerojatno riješiti u sklopu javnih poziva Osječko-baranjske županije.

Foto i tekst: http://www.obz.hr