[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2018./2019. (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” broj 8/18.) i članka 11., stavak 2. Odluke o dodjeli stipendije studentima Općine Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” broj 1/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina, raspisuje

Nastavi čitati “[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2019./2020.”

[OBAVIJEST ] učenicima srednjih škola koji žive u đačkim domovima i studentima koji studiraju u Gradu Osijeku

Obavještavaju se:

  • Učenici srednjih škola koji stanuju u đačkim domovima u gradu Osijeku, a koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina
  • Studenti koji studiraju na fakultetima u gradu Osijeku, a koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina
Nastavi čitati “[OBAVIJEST ] učenicima srednjih škola koji žive u đačkim domovima i studentima koji studiraju u Gradu Osijeku”

BESPLATNI obrazovni materijali za SVE UČENIKE!!!

Obavještavamo roditelje učenika s područja Općine Viljevo (Viljevo, Viljevski Cret, Ivanovo, Kapelna, Blanje, Bockovac) i područja Općine Podravska Moslavina (Podravska Moslavina i Krčenik) da će, uz besplatne udžbenike, dobiti besplatno i ostali obrazovni materijal za novu školsku godinu (radne bilježnice, mape, kutije za tehničku kulturu… i sl.) koji će financirati Općina Viljevo i Općina Podravska Moslavina.

[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina u 2019. godini

Temeljem članka 7. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 1/18) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 4/18), Povjerenstvo za javna priznanja Općine Podravska Moslavina na održanoj sjednici dana 02. kolovoza 2019. godine raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA U 2019. GODINI

I.

Objavljuje se javni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina, podaci o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokovi za podnošenje prijedloga.

II.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Počasni građanin Općine Podravska Moslavina, Nagrada za životno djelo Općine Podravska Moslavina i Zahvalnica Općine Podravska Moslavina mogu dati trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za dodjelu javnog priznanja samome sebi. 

III.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Podravska Moslavina obvezno sadrži sljedeće podatke:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, 
  • osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, 
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te 
  • obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Podravska Moslavina.

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je u roku od 8 dana dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostaljaju se poštom na adresu: Općina Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, s naznakom „Za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina“ili putem pisarnice Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, najkasnije do 19. kolovoza 2019. godine u 15h.

V.

Nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni nepotpuni prijedlozi koji nisu upotpunjeni u roku od 8 dana koje je naznačilo Povjerenstvo.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA JAVNA PRIZANJA 

Zvonko Klanac v.r.