Lovačka udruga "ŠLJUKA"

Osnovni podaci

OSNOVANO 1936 g.
ZAJEDNIČKO LOVIŠTE br.XIV/139. (ZAKUP 2016 – 2026 g.)
LOVIŠTE Br. XIV / 139 : POVRŠINA 5.578 ha (IZVAN LOVIŠTA – 870 Ha)
(ŠUMSKO – 486 ha , POLJOP. – 4.582 ha , VODE – 510 ha)
LOVAČKI DOM ( 1987.g.) PODRAVSKA MOSLAVINA , BRAĆE RADIĆA 18

Kontakti

IVICA VRKIĆ – predsjednik LU ”Šljuka” Podravska Moslavina, 091-513-85-28
ŽELJKO ZETAIĆ – lovnik LU ”Šljuka” Podravska Moslavina , 091-752-70-74
BROJ ČLANOVA UKUPNO 35

Povijest

Lovačka udruga “Šljuka” Podravska Moslavina osnovana je 1936. godine, a osnivači su bili Vinko Adamek općinski bilježnik i predsjednik, Ilija Vinković lovnik, Jozo Kupanovac, Josip Vidaković, Miško Lovreković, Mijo Merčep, Ivan Farkaš, Kosta Kosanović i Nikola Bogičević.

Udruga se tada učlanjuje u Savez lovačkih društava Hrvatske uz dobivanje lovačke iskaznice za članove udruge, a nadzor nad radom udruge imalo je Kotarsko načelstvo koje je i izdavalo lovačke karte, oružne listove i lovne dozvole.

Glavna lovna divljač bili su zec, fazan, lisica, kuna i jazavac, a poslije se postupno lovila i krupna divljač, srna, divlja svinja i jelen obični. Lisica i kuna lovili su se zbog kvalitetnog i cijenjenog krzna. Udruga se zvala lovačka udruga “Podravska Moslavina”, a od 1990. godine se preimenuje u lovačka udruga “Šljuka” Podravska Moslavina.

Udruga je imala oko 80 članova da bi nastankom dviju općina, općina Podravska Moslavina i općina Viljevo gdje je osnovana lovačka udruga “Kuna” u koju je prešao dio lovaca, lovačka udruga “Šljuka” imala oko 30 članova i sada djeluje na području naselja Podravska Moslavina, Krčenik, Gezinci, Martinci Miholjački, Viljevo i Cret Viljevski.

Predsjednici udruge su bili Stjepan Komadina, Stjepan Kožarić, Mato Ištvanović, Mato Šimara, Mato Pavlović, Ivan Ivić, Miloš Drača, Julius Šverer, Mirko Rogić, Andrija Nemet i danas Ivica Vrkić.
Udruga danas broji 35 članova. Udruga ima i lovački dom koji su sagradili lovci 1987. godine u Podravskoj Moslavini.

Udruga u zakupu na 10 godina gospodari zajedničkim županijskim lovištem br.XIV/139 nizinskog tipa uz rijeku Dravu veličine 6.800 ha. Udruga se skrbi o divljači uzgojem i zaštitom te se tijekom cijele godine u skladu s lovnogospodarskom osnovom i godišnjim planom radova u lovište unosi hrana i sol za divljač, uređuju i obnavljaju lovno-tehnički i lovno-gospodarski objekti, čiste hranilišta, solišta, pojilišta i prosjeke, a zimi krče putovi od snijega kako bi divljač lakše došla do hrane te se vrši redovni monitoring lovišta radi zaštite od krivolova. Udruga ima Statut, Poslovnik o radu skupštine, Poslovnik o radu Izvršnog odbora, Pravilnik o obvezama i pravima lovaca, Pravilnik o lovnom redu, Pravilnik o lovočuvarskoj službi, Pravilnik o stegovnoj odgovornosti, Pravilnik za dodjelu odličja i Pravilnik o lovačkoj mladeži koji su pravni akti temeljem kojih udruga postoji i radi te lovnogospodarsku osnovu i godišnji plan radova koji su stručni akti, a sve u skladu s Zakonom o udrugama, Zakonom o lovstvu i Zakonom o zaštiti prirode.

Skip to content