[OBAVIJEST] o odvozu komunalnog otpada

Poštovani,

 

Obavještavamo vas da tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. na blagdan Velike Gospe, 15.08.2017. godine, neće obavljati uslugu prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, već će se ista usluga izvršiti u subotu, 12.08.2017. godine.

Stoga ovim putem molimo korisnike da spremnike s komunalnim otpadom pravovremeno odlože prema naprijed navedenom datumu.

Molimo vas da ovu obavijest objavite na vašoj web stranici kako bi ista bila dostupna što većem broju građana.

S poštovanjem,

 

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Zdenko Komorčec

Posjet župana Anušića

Samo 90 ml kiše palo je u zadnja tri mjeseca na području Općine Podravska Moslavina, s oko 1.000 stanovnika jedne od najmanjih općina Osječko-baranjske županije. Racionalno raspolaganje vodom tako je egzistencijalno pitanje za ovu općinu, pa su navodnjavanje i odvodnja bile središnje teme radnog sastanka župana Ivana Anušića, njegovih zamjenika Petra Lagatora i Gorana Ivanovića s općinskim načelnikom Zdravkom Šimarom i njegovim suradnicima, održanog 21. srpnja 2017. godine u sjedištu Općine. Nastavi čitati

[OBAVIJEST] stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Agencija za poljoprivredno zemljište pozvat će fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva (tzv. izravna dodjela zemlje stočarima) na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu predmetnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaju jedinice lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi. Naputak možete pročitati ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.