Dominik Cerić

Rođen sam 09. lipnja 1992. godine u Našicama.

Osnovnu školu sam završio u Podravskoj Moslavini i Viljevu, nakon toga upisujem Srednju školu u Osijeku smjer grafički urednik-dizajner.

Poslije srednje škole radio sam u ugostiteljstvu, prodaji i marketingu, no međutim kako je povratak bio neminovan u svoj kraj, vraćam se kao vlasnik OPG-a na svojoj rodnoj grudi.

Moja konačna odluka za povratkom u Podravsku Moslavinu bila je u 2017. godini kad sudjelujem na izborima kao nositelj liste za općinsko vijeće ispred Hrvatske demokratske zajednice.

I otada kreće moj politički život, na prijevremenim izborima u 2019. godini postajem općinski načelnik Općine Podravska Moslavini i sa tim je ispunjen moj dječački san da ostanem u svojoj Moslavini.

kontakt email: opcinapodravskamoslavina@gmail.com

Propisi:

 • Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10- pročišćeni tekst, i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014)
 • Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine”, broj, Međunarodni ugovori 14/97 i 4/08)
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – pročišćeni tekst (“Narodne novine”, broj 19/91, 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/09, 36/09150/11144/1219/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 127/17 i 138/20)
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10),
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09)

  Izjava 2019.

  sukob interesa

  Izjava 2021.

  sukob interesa

  Skip to content