[OBAVIJEST] Energetsko certificiranje

Obavještavaju se mještani na području Općine Podravska Moslavina i šire okolice da se mogu doći prijaviti (osobno ili na telefon) u prostorije Općine Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, vezano za izdavanje certifikata za obnovu obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji se planira objaviti početkom ožujka 2016.g. Sve dodatne informacije na telefon: 031/641-212.

[OBAVIJEST] Bodovna lista za stipendiranje

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina broj: 3/2015 ) Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 11. siječnja 2016.godine utvrđuje

Bodovnu_listu.

Stipendije će se dodijeliti kandidatima od broja 1 do broja 5 ( uključujući i broj 5) sa liste kandidata za dodjelu studentskih stipendija.

Svaki kandidat može na ovaj Prijedlog liste podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku Općine Podravska Moslavina u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine do 19. siječnja 2016. godine (uključujući i taj dan).

Nakon pravomoćnosti Prijedloga liste, Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina će sa korisnicima stipendije sklopiti ugovor o stipendiranju.

Općinski načelnik:

Zdravko Šimara

[OBAVIJEST] Stanje na cestama

Obavještavamo cijenjene korisnike da tvrtka EKO – FLOR PLUS d.o.o. obzirom na vremenske uvjete nije u mogućnosti pokupiti sav otpad iz naselja u kojima prometnice nisu prohodne za specijalna vozila (smečar).
Otpad koji neće biti pokupljen prilikom odvoza prema redovnom rasporedu preuzet će se prilikom sljedećeg odvoza.
Molimo korisnike za razumijevanje.

S poštovanjem,

EKO – FLOR PLUS d.o.o.

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Podravska Moslavina

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), članka 47. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ br. 01/13) te članka 32.Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina,dana 20. kolovoz 2015. godine donosi

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA Continue reading “Pravilnik o unutarnjem redu JUO Podravska Moslavina”