[OBAVIJEST] Eko flora

Poštovani korisnici,   ispostavili smo Vam uplatnice za odvoz miješanog komunalnog otpada za period od 08. – 12. mjeseca 2020. godine na kojima je obračunat iznos cijene minimalne javne usluge (fiksni dio) te naknada za dva (2) pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio), ovisno o volumenu zaduženog spremnika. Nakon Read more…

[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina u 2020. godini

Temeljem članka 7. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 1/18 i 2/20) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 4/18), Povjerenstvo za javna priznanja Općine Podravska Moslavina na održanoj sjednici dana 31. srpnja 2020. godine raspisuje  JAVNI Read more…

Skip to content