Razvrstavanje komunalnog otpada

komunalni otpad-slika

                             OBAVIJEST
O RAZVRSTAVANJU KOMUNALNOG OTPADA

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom na području Općine Podravska Moslavina omogućeno je svim korisnicima usluga odvojeno odlaganje otpada putem zelenih otoka na lokacijama : U Podravskoj Moslavini- Zgrada stare škole i dvorište Poljoprivredne zadruge, Krčenik – Trgovina mješovite robe, Gezinci – autobusno stajalište, Miholjački Martinci – Mjesni dom.

Nastavi čitati “Razvrstavanje komunalnog otpada”

Općina Podravska Moslavina ostvarila i drugu IPARD potporu za lokalne ceste!!!

Nakon prošlogodišnje isplate sredstava iz IPARD programa, Mjera 301 za rekonstrukciju lokalnih nerazrstanih cesta od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Općina P. Moslavina je početkom prosinca 2014. godine ostvarila povrat sredstava u 100 % iznosu prihvatljivih troškova u iznosu 712.174,17 kn za drugi projekt pod nazivom Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta na području Općine P. Moslavina na cesti Orešnjak – Martinci i cesti Pašnjak u k.o. P. Moslavina.

Od prijave projekta na natječaj pa do isplate sredstava Nastavi čitati “Općina Podravska Moslavina ostvarila i drugu IPARD potporu za lokalne ceste!!!”

Saziv za 12. Sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina ( Službeni glasnik 3/14 ):

S A Z I V A M

12. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina koja će se održati dana:

13. listopada 2014. ( ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Podravska Moslavina.
Za sjednicu predlažem slijedeći: Nastavi čitati “Saziv za 12. Sjednicu Općinskog vijeća”