Stipendisti Općine Podravska Moslavina

Potpisani ugovori sa stipendistima

U petak 21. veljače 2014. godine u Vijećnici Općine Podravska Moslavina načelnik Općine Zdravko Šimara i predsjednik Općinskog vijeća Vatroslav Ljušanin potpisali su ugovore o stipendiranju sa 8 od 11 studenata kojima je odobreno stipendiranje studija. Općina Podravska Moslavina stipendira 6 studenata sa po 500 kn i 5 studenata sa po 300 kn mjesečno. Osam…

Read More

Prijedlog grba i zastave

Općina Podravska Moslavina i načelnik Zdravko Šimara su, prema Pravilniku o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave (“Narodne novine”, broj 90/92, 94/93 i 117/93) predali prijedlog grba i zastave Općine Podravska Moslavina Ministarstvu uprave. Poslane prijedloge možete vidjeti ispod teksta.

Općina Podravska Moslavina potpisala novi ugovor

30. siječnja 2014. godine načelnik Općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara potpisao je ugovor za izvođenje radova na projektu rekonstrukcije lokalnih nerazvrstanih cesta na području Općine Podravska Moslavina u ukupnoj dužini 3.507 metara. Ovaj projekt provodi se u sklopu programa IPARD, mjera 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“.

Podravska Moslavina završila IPARD

U Općini Podravska Moslavina završen je projekt Izgradnje lokalnih cesta financiran sredstvima iz fondova EU.  Projekt koji je izradio Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija završen je nakon provedene završne kontrole, koju su proveli kontrolori APPRRR-a početkom rujna. Općina Podravska Moslavina zaprimila je Odluku o isplati 2.181.700,50 kuna. Projektom je izgrađeno 10.400 m cesta…

Read More

Dan Općine Podravska Moslavina

Dan Općine Podravska Moslavina

Mještani Općine Podravska Moslavina od danas imaju pitku vodu. Riječ je kapitalnom projektu vrijednosti oko 12 milijuna kuna. Projekt je proveden u suradnji Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na cijelom distributivnom području komunalnog poduzeća Komrad. Izgrađeno je više od 30 km cjevovoda- Slatina, Voćin, Sopje, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš i Podravska Moslavina. 72% utrošenog…

Read More