[OBAVIJEST] mještanima

Poštovani, sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, građevnog zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenog građevinskog zemljišta.  Molimo Vas da popunite ovaj upitnik, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte (skenirani s Read more…

[OBAVIJEST] o zbrinjavanju životinjskog otpada

Obavještavaju se mještani s područja Općine Podravska Moslavina (naselja: Podravska Moslavina, Krčenik, Gezinci i Miholjački Martinci) da je Općina Podravska Moslavina ugovorila s Veterinarskom stanicom Mihael iz Donjeg Miholjca zbrinjavanje životinjskog otpada od svinjokolja. Zbrinjavanje otpada izvršit će se u vremenskom razdoblju  od 01.12.2020. do 15.01.2021. (utorkom i petkom). Kontakt Read more…

[OGLAS] za prijam referenta u Općinu Podravsku Moslavinu zbog obavljanja privremenih poslova

Na temelju članaka Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o Temeljem Odluke o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA:,910-01/20-06/21, URBROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine  i  Ugovora o Read more…

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2020./2021. – studenti

Zaklada je nadležna pravna osoba koja provodi postupak za ostvarivanje prava na potporu za obrazovanje iz čl. 124. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, br. 121/17, 18/19). Upravni odbor Zaklade, na dan 2.11.2020.godine raspisao je, temeljem Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu Read more…

[OBAVIJEST] korisnicima projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I

Poštovani budući korisnici projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I, broj poziva: UP.02.2.2.06na našim stranicama objavili smo zahtjev za starije od 65 godina buduće korisnike projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I, broj poziva: UP.02.2.2.06 koji kada isti popunite, možete nam isti dostaviti putem: e-maila: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr ili osobno Read more…

[OBAVIJEST] o odvozu ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

Obavještavamo sve poljoprivrednike i nositelje OPG-a Općine Podravska Moslavina da će se odvoz ambalaže od sredstava za zaštitu bilja održati 14.10.2020. na lokaciji Općina Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150. Od 09. 00-11.00sati. Ovim putem naglašavamo da se sakuplja isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju Read more…

Skip to content