[OBAVIJEST] Javna rasprava

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina broj 3/15 i 5/15), Načelnik Općine Podravska Moslavina, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravska Moslavina Continue reading “[OBAVIJEST] Javna rasprava”

[OBAVIJEST] Potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata

Dana 11. ožujka 2016. godine ( petak ) u 14,30 sati u vijećnici Općine Podravska Moslavina održati će potpisivanje  Ugovora o stipendiranju studenata koji ostvaruju pravo na općinsku stipendiju u 2015./2016. akademskoj godini.

(studenti sa objavljene bodovne liste na web stranici Općine od broja 1 do broja 5)

Također će se dana 11. ožujka 2016. ( petak ) u 14,30 sati u vijećnici Općine Podravska Moslavina na potpisivanje Ugovora o stipendiranju studenata u 2015./2016. akademskoj godini doći i studenti koji su ostvarili pravo na nastavak isplate stipendije ( da su prethodno dostavili uvjerenje o upisu u slijedeći semestar ili nastavnu godinu studija )

                                               

 

Općinski načelnik

Zdravko Šimara

[OBAVIJEST] Obnova fasada

Obavještavaju se  mještani na području Općine Podravska Moslavina i šire okolice  koji su se prijavili u Općinu Podravska Moslavina vezano za izdavanje certifikata za obnovu obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da će gosp. Daniel Srb doći  u Podravsku Moslavinu dana 17. veljače 2016. (srijeda).

(OSOBNO ĆE DOĆI KOD SVIH OSOBA  KOJE SU SE PRIJAVILE)

Potrebno je pripremiti : -potrošnja (struje, plina, drva ) unazad godinu dana, građevinsku dozvolu  ili Rješenje o legalizaciji ili Uvjerenje da je stambena građevina građena prije 1968.g.

 Sve dodatne informacije na telefon: 641-212.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Zdravko Šimara

[OBAVIJEST] Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu natječaja  na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI na neodređeno vrijeme ( 1 izvršitelj/ica ) objavljuje obavijest

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE ) Continue reading “[OBAVIJEST] Prethodna provjera znanja i sposobnosti”

[OBAVIJEST] Energetsko certificiranje

Obavještavaju se mještani na području Općine Podravska Moslavina i šire okolice da se mogu doći prijaviti (osobno ili na telefon) u prostorije Općine Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, vezano za izdavanje certifikata za obnovu obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji se planira objaviti početkom ožujka 2016.g. Sve dodatne informacije na telefon: 031/641-212.