[OBAVIJEST] Obnova fasada

Obavještavaju se  mještani na području Općine Podravska Moslavina i šire okolice  koji su se prijavili u Općinu Podravska Moslavina vezano za izdavanje certifikata za obnovu obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da će gosp. Daniel Srb doći  u Podravsku Moslavinu dana 17. veljače 2016. (srijeda).

(OSOBNO ĆE DOĆI KOD SVIH OSOBA  KOJE SU SE PRIJAVILE)

Potrebno je pripremiti : -potrošnja (struje, plina, drva ) unazad godinu dana, građevinsku dozvolu  ili Rješenje o legalizaciji ili Uvjerenje da je stambena građevina građena prije 1968.g.

 Sve dodatne informacije na telefon: 641-212.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Zdravko Šimara

[OBAVIJEST] Prethodna provjera znanja i sposobnosti

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu  za  provedbu natječaja  na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI na neodređeno vrijeme ( 1 izvršitelj/ica ) objavljuje obavijest

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE ) Continue reading “[OBAVIJEST] Prethodna provjera znanja i sposobnosti”

[OBAVIJEST] Energetsko certificiranje

Obavještavaju se mještani na području Općine Podravska Moslavina i šire okolice da se mogu doći prijaviti (osobno ili na telefon) u prostorije Općine Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, vezano za izdavanje certifikata za obnovu obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a koji se planira objaviti početkom ožujka 2016.g. Sve dodatne informacije na telefon: 031/641-212.

[OBAVIJEST] Bodovna lista za stipendiranje

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina broj: 3/2015 ) Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 11. siječnja 2016.godine utvrđuje

Bodovnu_listu.

Stipendije će se dodijeliti kandidatima od broja 1 do broja 5 ( uključujući i broj 5) sa liste kandidata za dodjelu studentskih stipendija.

Svaki kandidat može na ovaj Prijedlog liste podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku Općine Podravska Moslavina u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine do 19. siječnja 2016. godine (uključujući i taj dan).

Nakon pravomoćnosti Prijedloga liste, Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina će sa korisnicima stipendije sklopiti ugovor o stipendiranju.

Općinski načelnik:

Zdravko Šimara

[OBAVIJEST] Stanje na cestama

Obavještavamo cijenjene korisnike da tvrtka EKO – FLOR PLUS d.o.o. obzirom na vremenske uvjete nije u mogućnosti pokupiti sav otpad iz naselja u kojima prometnice nisu prohodne za specijalna vozila (smečar).
Otpad koji neće biti pokupljen prilikom odvoza prema redovnom rasporedu preuzet će se prilikom sljedećeg odvoza.
Molimo korisnike za razumijevanje.

S poštovanjem,

EKO – FLOR PLUS d.o.o.