[OBAVIJEST] stočarima koji su dobili odluke o davanju u zakup državnog zemljišta bez javnog poziva

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak Ministarstva poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i…

Read More

[OBAVIJEST] korisnicima zajamčene minimalne naknade

Korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina, a koji se griju na drva, mogu podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva za 2017. godinu u Općini Podravska Moslavina, J.J. Strosmayera 150. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva

[POZIV] na testiranje i razgovor za stručno osposobljavanje

Kandidatima/kinjama koji podnijeli prijavu na Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina za radno mjesto: Administrativni referent, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva. Testiranje, a potom i razgovor (intervju) održati će…

Read More

[POZIV] na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za prijam u službu za provedbu natječaja na radno mjesto PROČELNIKA na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/ica ) objavljuje obavijest PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE ) Kandidati koji su se…

Read More

[OBAVIJEST] fizičkim i pravnim osobama

„Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev…

Read More

[POZIV] Na svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendije

Općina Podravska Moslavina poziva sve dobitnike stipendije za akademsku godinu 2016./2017. na svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendije Općine Podravska Moslavina koja se održati 16. lipnja (petak) 2017. godine s početkom u 13 sati u Općinskoj vijećnici, J. J. Strossmayera 150 u Podravskoj Moslavini. Tom prigodom stipendistima će se obratiti općinski načelnik Zdravko Šimara. Molimo…

Read More