Pravilnik o unutarnjem redu JUO Podravska Moslavina

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), članka 47. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ br. 01/13) te članka 32.Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina,dana 20. kolovoz 2015. godine donosi

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA Continue reading “Pravilnik o unutarnjem redu JUO Podravska Moslavina”

[OBAVIJEST] Analiza tla

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Podravska Moslavina da je Općina Podravska Moslavina s Osječko – baranjskom županijom, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i Agencijom za poljoprivredno zemljište potpisala Sporazum o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. Continue reading “[OBAVIJEST] Analiza tla”

Protokol obilježavanja 23. obljetnice akcije Baranja

3. travnja ( petak ) 2015. godine.

12:00 Polaganje vijenca ispred spomenika hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata u Podravskoj Moslavini.

16:00 – 16:30 Okupljanje sudionika i gostiju Most 107. brigade HV, Belišće.

16:30 Svečani mimohod do spomenika u Baranji.

17:30 Vojni protokol polaganja vijenaca uz blagoslov i molitvu.
Spomen obilježje u Baranji

01. travnja 2015. u 19:00 Sveta misa zadušnica crkva Sv.Josipa radnika u Belišću.

Poziv za podnositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije dostavio je podnositeljima zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2014.godine, zaključke kojim ih je pozvao da do 01. srpnja 2014. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili produže rok za dostavu dokumentacije.

Upravni odjel poziva podnositelje koji se nisu odazvali zaključcima da najkasnije do 01. ožujka 2015. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili podnesu zamolbu za produženje roka za dostavu dokumentacije.

Ukoliko se podnositelji zahtjeva ne odazovu ovom pozivu, ovaj Upravni odjel će odbiti njihove zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, u kojem slučaju podnositelji zahtjeva gube pravo na ozakonjenje nazakonito izgrađenih zgrada.

Napominjemo da se ovaj poziv odnosi isključivo na podnositelje koji nisu uopće odazvali pozivima ovog Upravnog odjela niti su zatražili produženje roka.

Savjetodavna služba

SAVJETODAVNA SLUŽBA
podružnica Osječko-baranjske županije

POZIVA VAS NA PREDAVANJE

1. Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.
2. Reforma zajedničke poljoprivredne politike 2015.-2020.
izravna plaćanja hrvatski model
3. Mikotoksini
PREDAVANJE ĆE SE ODRŽATI U VIJEĆNICI OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA 24. veljače 2015. godine ( utorak ) u 11:00 sati.