[OBAVIJEST] Za javnost

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), članku 13. Statuta Općine Podravska Moslavina i Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Podravska Moslavina, načelnik Općine Podravska Moslavina, kao nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o izradi Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Podravska Moslavina Nastavi čitati “[OBAVIJEST] Za javnost”

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Podravska Moslavina

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), članka 47. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ br. 01/13) te članka 32.Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14), Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina,dana 20. kolovoz 2015. godine donosi

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA Nastavi čitati “Pravilnik o unutarnjem redu JUO Podravska Moslavina”

[OBAVIJEST] Analiza tla

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Podravska Moslavina da je Općina Podravska Moslavina s Osječko – baranjskom županijom, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i Agencijom za poljoprivredno zemljište potpisala Sporazum o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. Nastavi čitati “[OBAVIJEST] Analiza tla”