Dominik Cerić

Rođen sam 09. lipnja 1992. godine u Našicama.

Osnovnu školu sam završio u Podravskoj Moslavini i Viljevu, nakon toga upisujem Srednju školu u Osijeku smjer grafički urednik-dizajner.

Poslije srednje škole radio sam u ugostiteljstvu, prodaji i marketingu, no međutim kako je povratak bio neminovan u svoj kraj, vraćam se kao vlasnik OPG-a na svojoj rodnoj grudi.

Moja konačna odluka za povratkom u Podravsku Moslavinu bila je u 2017. godini kad sudjelujem na izborima kao nositelj liste za općinsko vijeće ispred Hrvatske demokratske zajednice.

I otada kreće moj politički život, na prijevremenim izborima u 2019. godini postajem općinski načelnik Općine Podravska Moslavini i sa tim je ispunjen moj dječački san da ostanem u svojoj Moslavini.

kontakt email: nacelnik@podravskamoslavina.hr

Propisi:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 56/90,135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10- pročišćeni tekst, i 05/14-Odluka Ustavnog suda, Broj: SuP-O-1/2014, od 14.01.2014.),
 • Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN- Međunarodni ugovori 14/97 i 4/08),
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – pročišćeni tekst (Narodne novine 19/91, 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/09,36/09150/11144/1219/13,
 • Zakon o lokalnim izborima NN 144/12,
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – ZFJLP(R)S Narodne novine, br. 117/93; 92/94; 69/97; 33/00; 73/00; 127/00; 59/01; 107/01; 117/01, 150/02; 147/03; 132/06; 26/07 – odluka Ustavnog suda RH, 73/08,
 • Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08,  36/09, 119/14),
 • Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06-ispravak, 16/07-ispravak, 95/08, 46/10-ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/2008, 61/2011),
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14),
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

Izjava

sukob interesa

Skip to content