popis 2021.
0 stanovnika

5

NASELJA

GEZINCI
KRČENIK
MARTINCI MIHOLJAČKI
PODRAVSKA MOSLAVINA
OREŠNJAK

4.200 ha

POVRŠINA

2.860 ha

POLJOPRIVREDNE POVRŠINE

1.066 ha

ŠUMSKE POVRŠINE

Sjedište:

31530 Podravska Moslavina
Ulica J.J.Strossmayera 150

Načelnik:

Dominik Cerić

Privremeni zamjenik načelnika:

Slavko Kupanovac

Predsjednik Općinskog vijeća:

Slavko Kupanovac

Potpredsjednik Općinskog vijeća:

Ana Jambrešić

Telefon:

(031) 641-212
Skip to content