Zajedno za starije osobe Podravske Moslavine

Naziv projekta:

Zajedno za starije osobe Podravske Moslavine

Kod projekta:

UP.02.2.2.06.0017

Naziv poziva:

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1

Naziv općeg cilja:

Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Nositelj projekta:

Općina Podravska Moslavina

Partner na projektu:

DVD Podravska Moslavina

Razdoblje provedbe projekta:

5.10.2020. – 4.10.2022. (24 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta:

1.500.000,00 kn

Iznos EU sufinanciranja:

1.500.000,00 kn

Sažetak projekta

Projekt “Zajedno za starije osobe Podravske Moslavine” kroz organizaciju dnevnih aktivnosti i psihološkog osnaživanja 80 osoba starijih od 65 godina s područja općine omogućava kvalitetniji život za starije, kao i njihovo uključivanje u zajednicu. Kroz projekt će se zaposliti mobilni tim, koji će uključiti volontere za rad sa starijima na svakodnevnoj bazi.

Opis projekta

Na području općine Podravske Moslavine ne postoji nikakav oblik institucionalne, niti izvaninstitucionalne skrbi za stare i nemoćne, a budući da je riječ o ruralnoj općini, koju čine sela udaljena od većih urbanih područja, važne ustanove starijima ostaju nedostupne. Stoga se projektom ”Zajedno za starije osobe Podravske Moslavine” želi unaprijediti socijalne usluge starijim osobama kako bi se ostvarila njihova ravnopravna uključenost u društvo, dok će se ujedno ojačati kapaciteti organizacija civilnog društva i volontera koji rade sa starijima.

 

Ciljevi aktivnosti obuhvaćaju:

  • povećanje uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici,
  • jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu razvoja usluga.
  • povećanje dostupnosti socijalnih usluga starijima, koji zbog teže pokretljivosti i malih mirovina često nisu u mogućnosti doći do sadržaja koji im se nude.

 

Projekt će unaprijediti kvalitetu života 80 osoba starijih od 65 godina s područja općine kroz organizaciju dnevnih aktivnosti, dok će se psihološko osnaživanje postići nakon edukacijskih radionica za novozaposlene osobe koje će raditi sa starijima. Time će stariji i nemoćni biti aktivno uključeni u zajednicu, a društvene aktivnosti će im postati svakodnevica.

Tijekom razdoblja trajanja projekta, djelatnici i volonteri će biti na raspolaganju starijima i nemoćima. Oni će na svakodnevnoj bazi organizirati aktivnosti koje će uključivati psiho-socijalne, rekreativne i kulturno-kreativne radionice u prostorijama novoprilagođenima upravo starijima. Uz adaptaciju prostora Općine Podravske Moslavine za aktivnosti starijih, nabavit će se i vozilo kojim će se korisnici projekta prevoziti na radionice, ali i kod doktora, u poštu ili banku.

 

Projekt se provodi u partnerstvu s DVD-om Podravska Moslavina, koji će zajedno s Općinom Podravska Moslavina provoditi aktivnosti u kojima će obuhvatiti i članove svoje udruge. Udruga umirovljenika će organizirati i niz aktivnosti vezanih uz prepoznavanje potreba starijih i nemoćnih, a svoje iskustvo i znanje će prenositi i na prijateljske općine. Cilj svega je učvršćenje međusobne suradnje na način da se iz svih aktivnosti stvore pretpostavke za izradu budućih projekata koji će biti usmjereni socijalnom uključivanju starijih i nemoćnih.

Svrha i opravdanost

Provedbom projekta će se omogućiti nadomjestak nedostatku ustanova koje pružaju skrb o starima i nemoćnima, te osobama u nepovoljnom životnom položaju, kao i nedostupnost adekvatnih ustanova krajnjim korisnicima projekta koje su nužne za miran i dostojanstven život. Projekt ”Zajedno u zajednici u općini Podravska Moslavina” rezultirat će unaprijeđenjem kvalitete života 80 osoba starije životne dobi, a osigurat će zapošljavanje i edukaciju djelatnika i volontera s ciljem jačanja njihovih kapaciteta kako bi se slični projekti mogli provoditi i u budućnosti.

Održivost rezultata

Financijska održivost u budućnosti će se dijelom postići proračunom Općine Podravske Moslavine na način da će se održivost projektnih aktivnosti osigurati kroz neku od postojećih ili novootvorenih proračunskih linija. Po završetku projekta dnevne aktivnosti nastavit će se financirati daljnim prijavama na natječaje Ministarstava, EU fondova kao i vlastitim proračunskim sredstvima zajedno s ostalim partnerima iz drugih područja, koji će se uključiti u provedbu aktivnosti na ovom projektu.

 

Načini osiguravanja institucionalne održivosti po završetku projekta:

  1. Općina će održavati vozilo za potrebe prijevoza starijih, a taj prijevoz će se nastaviti i po završetku projekta s obzirom da vozilo ostaje u vlasništvu Općine Podravske Moslavine,
  2. Nastavit će se održavati dnevne aktivnosti koje će provoditi partnerska udruga, a financijski će pripomoći i Općina,
  3. Nastavak edukacije ljudskih kapaciteta za nastavak rada sa starijima i nemoćnima.

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Podravska Moslavina.

Skip to content