Župa Blažene Djevice Marije

Povijest župe u Podravskoj Moslavini

Župa je osnovana 1789.g., a nastala je odvajanjem od župe Čađavica, a nije poznato što je župa imala u svome vlasništvu. Župu je osnovao biskup Maksimilijan Vrhovac. Iste godne radom i doprinosom župljana na maloj kapeli posvećenoj BDM dograđena je lađa i toranj, Crkva je blagoslovljena 1885. Za župnika Franje Petrovića.

Opis crkve

Župa Blažene Djevice Marije Podravska Moslavina

Crkva Rođenje BDM izgrađena je od opeke bez izrazitog stila, ravnih je i simetričnih linija, jedino je toranj ukrašen simsovima i malo izrazitijim špaletama. Godine 1944. Jako je stradala od topovskih granata, osobito toranj koji je bio sav izbušen te je uništen satni mehanizam. Crkva je tako oštećena stajala do 1956. g ., kada je stavljena nova piramida na toranj i krovište je malo pokrpano. 1975. godine započela je detaljna obnova . Skinuta je sva žbuka iznutra i izvana, skinuto je krovište i strop, zidovi su podignuti za 2 m. na strop je stavljena monta te je napravljena nova hrastova konstrukcija krovišta te stavljen novi biber crijep dok je nad svetištem ostao stari crijep koji je bio u dobrom stanju. Unutrašnji inventar crkve; oltari, ukrasi na zidovima, klupe, propovjednica, ograda na koru i pričesna klupa su maknuti, a iz glavnoga oltara te pokrajnjih su izvađeni kipovi koji i danas stoje u crkvi. Što je bilo sa ovim ostalim inventarom nije poznato, odnosno iz svjedočanstva župljana zaključuje se kako je taj inventar uništen. Nasuprot sakristije sagrađena je nova prostorija tako da je i samo svetište prošireno. Crkva je zadobila oblik rimskog križa. Dužina crkve je 23 m, visina do stropa je 6,5 m, a visina tornja je 25 m. Sakristija je dimenzija 4×5 m te prostorija nasuprot sakristije 4×5 m. Svetište, prezbiterij je popločen polimramorom, a zidovi su u visini 170 cm obloženi hrastovom lamperijom. U sredini svetišta se nalazi mramorni oltar versus populum.​

Novija povijest

1999. u župnu kuću je uvedeno plinsko grijanje. 2005.g.   Na crkvu je postavljen novi krov i limarija. 2006.g. novi krov i fasada su stavljeni na župnu kuću. 2007.g. u cijelosti  je obnovljen toranj crkve. 2007. U crkvu stavljeni novi prozori i vitraji u boji  donacijom župljana. 2008. uređena i detaljno obnovljena filijala kapela  Sv. Mihovila u Krčeniku.
Skip to content