Župa Blažene Djevice Marije

Povijest župe u Podravskoj Moslavini

Župa je osnovana 1789.g., a nastala je odvajanjem od župe Čađavica, a nije poznato što je župa imala u svome vlasništvu. Župu je osnovao biskup Maksimilijan Vrhovac. Iste godne radom i doprinosom župljana na maloj kapeli posvećenoj BDM dograđena je lađa i toranj, Crkva je blagoslovljena 1885. Za župnika Franje Petrovića.

Opis crkve

Župa Blažene Djevice Marije Podravska Moslavina

Crkva Rođenje BDM izgrađena je od opeke bez izrazitog stila, ravnih je i simetričnih linija, jedino je toranj ukrašen simsovima i malo izrazitijim špaletama. Godine 1944. Jako je stradala od topovskih granata, osobito toranj koji je bio sav izbušen te je uništen satni mehanizam. Crkva je tako oštećena stajala do 1956. g ., kada je stavljena nova piramida na toranj i krovište je malo pokrpano. 1975. godine započela je detaljna obnova . Skinuta je sva žbuka iznutra i izvana, skinuto je krovište i strop, zidovi su podignuti za 2 m. na strop je stavljena monta te je napravljena nova hrastova konstrukcija krovišta te stavljen novi biber crijep dok je nad svetištem ostao stari crijep koji je bio u dobrom stanju. Unutrašnji inventar crkve; oltari, ukrasi na zidovima, klupe, propovjednica, ograda na koru i pričesna klupa su maknuti, a iz glavnoga oltara te pokrajnjih su izvađeni kipovi koji i danas stoje u crkvi. Što je bilo sa ovim ostalim inventarom nije poznato, odnosno iz svjedočanstva župljana zaključuje se kako je taj inventar uništen. Nasuprot sakristije sagrađena je nova prostorija tako da je i samo svetište prošireno. Crkva je zadobila oblik rimskog križa. Dužina crkve je 23 m, visina do stropa je 6,5 m, a visina tornja je 25 m. Sakristija je dimenzija 4×5 m te prostorija nasuprot sakristije 4×5 m. Svetište, prezbiterij je popločen polimramorom, a zidovi su u visini 170 cm obloženi hrastovom lamperijom. U sredini svetišta se nalazi mramorni oltar versus populum.​

Novija povijest

1999. u župnu kuću je uvedeno plinsko grijanje. 2005.g.   Na crkvu je postavljen novi krov i limarija. 2006.g. novi krov i fasada su stavljeni na župnu kuću. 2007.g. u cijelosti  je obnovljen toranj crkve. 2007. U crkvu stavljeni novi prozori i vitraji u boji  donacijom župljana. 2008. uređena i detaljno obnovljena filijala kapela  Sv. Mihovila u Krčeniku.

Crkva Blažene Djevice Marije

Podravska Moslavina

Crkva Blažene Djevice Marije

Podravska Moslavina

Crkva Blažene Djevice Marije

Orgulje prije obnove

Crkva Blažene Djevice Marije

Orgulje nakon obnove

Crkva Blažene Djevice Marije

Unutrašnjost crkve

Crkva Blažene Djevice Marije

Unutrašnjost crkve

Skip to content