[JAVNI POZIV] za dodjelu potpora poduzetnicima uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora poduzetnicima s područja Osječko-baranjske županije (u nastavku: Županije) uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 iz Proračuna Županije za 2021. godinu. Korisnici potpore su subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, obrtnici i zadruge (u nastavku: poduzetnici). Potporu mogu ostvariti i poduzetnici Read more…

[OBAVIJEST] zakupcima poljoprivrednog zemljišta

Poštovani zakupci poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, temeljem odredbe članaka 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.) obavještavamo Vas da ste dužni dostaviti Općini Podravska Moslavina Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa za prethodnu godinu do 31. ožujka 2021. godine.

Skip to content