Stipendisti Općine Podravska Moslavina

Potpisani ugovori sa stipendistima

U petak 21. veljače 2014. godine u Vijećnici Općine Podravska Moslavina načelnik Općine Zdravko Šimara i predsjednik Općinskog vijeća Vatroslav Ljušanin potpisali su ugovore o stipendiranju sa 8 od 11 studenata kojima je odobreno stipendiranje studija. Općina Podravska Moslavina stipendira 6 studenata sa po 500 kn i 5 studenata sa po 300 kn mjesečno. Osam studenata je potpisalo ugovor a ostali su bili odsutni zbog fakultetskim obveza te će Ugovore potpisati idući tjedan. (više…)

Prijedlog grba i zastave

Općina Podravska Moslavina i načelnik Zdravko Šimara su, prema Pravilniku o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave (“Narodne novine”, broj 90/92, 94/93 i 117/93) predali prijedlog grba i zastave Općine Podravska Moslavina Ministarstvu uprave. Poslane prijedloge možete vidjeti ispod teksta. (više…)

Podravska Moslavina završila IPARD

U Općini Podravska Moslavina završen je projekt Izgradnje lokalnih cesta financiran sredstvima iz fondova EU.  Projekt koji je izradio Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija završen je nakon provedene završne kontrole, koju su proveli kontrolori APPRRR-a početkom rujna. Općina Podravska Moslavina zaprimila je Odluku o isplati 2.181.700,50 kuna. Projektom je izgrađeno 10.400 m cesta na području Krčenika i Podravske Moslavine. (više…)

Skip to content