Zaželi IV – Prevencija institucionalizacije

Naziv projekta:

Dobrobit u vašem domu – kućna podrška za zrele godine

Kod projekta:

SF.3.4.11.01.0556

Naziv poziva:

Zaželi – prevencija institucionalizacije

Naziv općeg cilja:

Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojim se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustava zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi.

Razdoblje provedbe projekta:

14.2.2024. – 14.2.2027. (36 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta:

306.000,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja:

306.000,00 EUR

Sažetak projekta

Projekt ima temeljni cilj spriječiti institucionalizaciju starijih osoba pružanjem sveobuhvatne i prilagođene pomoći u njihovim vlastitim domovima. Glavni ciljevi ovog projekta uključuju procjenu individualnih potreba starijih osoba, zapošljavanje djelatnika za pružanje usluga pomoći u kući, organizaciju posjeta za poticanje socijalne interakcije i prevenciju osjećaja usamljenosti te osigurati da stariji građani zadrže svoje dostojanstvo i autonomiju u poznatom okruženju koje potiče međugeneracijsku solidarnost i promiče razumijevanje potreba starijih građana.

 

Projektom je zaposleno 6 žena od kojih svaka skrbi za 6 krajnjih korisnika, te samim time osiguravamo podršku za najmanje 36 starih i/ili nemoćnih i/ili osoba s invaliditetom.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus – Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Podravska Moslavina.

Skip to content