Biciklistička utrka Tour of Croatia

Biciklistička utrka Tour of Croatia

Dana 19. travnja 2016. godine oko 12 sati kroz našu Općinu Podravsku Moslavinu prošla je prva etapa međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia u duljini od 240 kilometara od Osijeka do Varaždina.

Na ovoj etapi, koja vodi i kroz Podravsku Moslavinu, prošlo je 168 natjecatelja – biciklista sa svojih dvadesetak timova, odnosno ukupno preko 200 članova pratećeg osoblja. Osim što je ovo jedna od šest biciklističkih utrka u Republici Hrvatskoj, zajedno sa biciklističkom utrkom se vidi i naša prirodna i kulturna baština.

bic