Biciklistička utrka Tour of Croatia

Dana 19. travnja 2016. godine oko 12 sati kroz našu Općinu Podravsku Moslavinu prošla je prva etapa međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia u duljini od 240 kilometara od Osijeka do Varaždina.

Na ovoj etapi, koja vodi i kroz Podravsku Moslavinu, prošlo je 168 natjecatelja – biciklista sa svojih dvadesetak timova, odnosno ukupno preko 200 članova pratećeg osoblja. Osim što je ovo jedna od šest biciklističkih utrka u Republici Hrvatskoj, zajedno sa biciklističkom utrkom se vidi i naša prirodna i kulturna baština.

bic