[OBAVIJEST] udrugama sa područja Općine Podravska Moslavina

Obavještavaju se udruge sa područja općine Podravska Moslavina da će se dana 12. prosinca 2019. u 14.00h (četvrtak) u vijećnici Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, Podravska Moslavina održati sastanak

SASTANAK

U SVEZI SA NATJEČAJIMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U:

  1. KULTURI, 
  2. SPORTU I 
  3. SOCIJALNOJ SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA U 2019. GODINI.

TEMA SASTANKA ĆE BITI DAVANJE UPUTA PRIJAVITELJIMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA.

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2019./2020.

Na temelju članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2018./2019. (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” broj 8/18.) i članka 11., stavak 2. Odluke o dodjeli stipendije studentima Općine Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” broj 1/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina, raspisuje

Continue reading “[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu stipendija studentima Općine Podravska Moslavina u akademskoj godini 2019./2020.”

[OBAVIJEST ] učenicima srednjih škola koji žive u đačkim domovima i studentima koji studiraju u Gradu Osijeku

Obavještavaju se:

  • Učenici srednjih škola koji stanuju u đačkim domovima u gradu Osijeku, a koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina
  • Studenti koji studiraju na fakultetima u gradu Osijeku, a koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina
Continue reading “[OBAVIJEST ] učenicima srednjih škola koji žive u đačkim domovima i studentima koji studiraju u Gradu Osijeku”