Javna nabava

Temeljem Odluke o dodjeli sredstava iz IPARD programa Mjera 301 za realizaciju ulaganja u rekonstrukciju javnih lokalnih nerazvrstanih cesta Općini Podravska Moslavina se odobravaju sredstva za rekonstrukciju.
Traži se ponuda kreditnih institucija za realizaciju dugoročnog kredita na 10 godina na iznos od 800.000,00 kuna kako bi Općina mogla realizirati navedeni projekt.

ODLUKA

O odabiru najpovoljnije ponude br. BN - 17/2016 - Rekonstrucija centra Podravska Moslavina - Izgradnja prometnice i parkirališta