[JAVNI NATJEČAJ] za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina u 2020. godini

Published by Admin on

Temeljem članka 7. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 1/18 i 2/20) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 4/18), Povjerenstvo za javna priznanja Općine Podravska Moslavina na održanoj sjednici dana 31. srpnja 2020. godine raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA U 2020. GODINI

I.

Objavljuje se javni natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina, podaci o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokovi za podnošenje prijedloga.

II.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Počasni građanin Općine Podravska Moslavina, Nagrada za životno djelo Općine Podravska Moslavina i Zahvalnica Općine Podravska Moslavina mogu dati trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana i građani pojedinačno.

Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za dodjelu javnog priznanja samome sebi. 

III.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Podravska Moslavina obvezno sadrži sljedeće podatke:

  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, 
  • osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi, 
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog te 
  • obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Podravska Moslavina.

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je u roku od 8 dana dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostaljaju se poštom na adresu: Općina Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, s naznakom „Za dodjelu javnih priznanja Općine Podravska Moslavina“ili putem pisarnice Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina, najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine u 15h.

V.

Nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni nepotpuni prijedlozi koji nisu upotpunjeni u roku od 8 dana koje je naznačilo Povjerenstvo.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA JAVNA PRIZANJA 

Zvonko Klanac v.r.

Skip to content