[JAVNI POZIV] za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2020. godinu

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2020.g.

Općina Podravska Moslavina poziva sve građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Općine Podravska Moslavina 2020. godinu i dostave svoje prijedloge.

Rok za dostavu prijedloga je  zaključno do 27. studenoga 2019.g. do 12 sati. Bez obzira na način dostave.

Prijedlozi se mogu:

– predati u pisarnici Općine ili 

– uputiti poštom na adresu: Općina Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina ili

– poslati elektronskom poštom na adresu: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni koji budu prihvaćeni, ugradit će se u konačan prijedlog Proračuna Općine Podravska Moslavina za 2020.g. te će biti proslijeđeni Općinskom vijeću Općine Podravska Moslavina na razmatranje i usvajanje.

Sa poštovanjem,

  OPĆINSKI NAČELNIK 

Dominik Cerić