[JAVNI POZIV] za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2020. godinu

Published by Admin on

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“, br. 1/18 i 2/20) općinski načelnik Općine Podravska Moslavina objavljuje

JAVNI POZIV 

za prijavu kandidata za 

Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2020. godinu

Općina Podravska Moslavina u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje raspisala je natječaj za javne radove pod nazivom mjere ” Od mjere do karijere ” sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja Općine Podravska Moslavina  na društveno korisnom radu. 

Programom je predviđeno zaposlenje za ukupno 4 (četiri) osobe u trajanju od 3 (mjeseca) mjeseci, a radnici će biti angažirani na poslovima kroz program: 

  • Uređenje javnih površina na području Općine Podravska Moslavina,
  • Uređenje dječjih igrališta, groblja
  • Revitalizacija zapuštenih javnih površina
  • Manje ekološke akcije oko uklanjanja otpada sa javnih površina
  • Održavanje, obnova i uređenje javnih prostora.

Svi koji imaju interes za rad a prijavljeni su u evidenciju nezaposlenih:

Ciljana skupina: sukladno Mjerama HZZ-a: http://mjere.hr/mjere/javni-rad/ 

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe:

1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to  bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,  osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,  osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Prijaviti se mogu osobno sa zamolbom u:

Općini Podravska Moslavina

J. J. Strossmayera 150 

31 530 Podravska Moslavina

Svaki radnim danom od 07.00h do 15.00h u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina i na web stanici Općine Podravska Moslavina.    

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Ovaj javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine.

Natječaj je otvoren od: 30.07.2020. do 07.08.2020. godine. 

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

Skip to content