Naslovna >> Novosti >> [JAVNI POZIV] za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu

[JAVNI POZIV] za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“, br. 3/21 i 18/21) općinski načelnik Općine Podravska Moslavina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za

Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu

Općina Podravska Moslavina u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje raspisala je natječaj za javne radove sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja Općine Podravska Moslavina  na društveno korisnom radu.

Programom je predviđeno zaposlenje za ukupno 2 (dvije) osobe u trajanju od 3 (mjeseca) mjeseci, a radnici će biti angažirani na poslovima kroz program.

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca radi provedbe javnih radova kroz Mjeru Javnog rada uz financiranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Naziv radnog mjesta: JAVNI RADOVI – radnik/radnica na uređenju javnih površina

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Broj izvršitelja: 2

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine

Radno iskustvo nije potrebno.

Opis poslova:- Uređenje javnih površina na području Općine Podravska Moslavina,

– Uređenje dječjih igrališta, groblja

– Revitalizacija zapuštenih javnih površina

– Manje ekološke akcije oko uklanjanja otpada sa javnih površina

– Održavanje, obnova i uređenje javnih prostora.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Mjerom javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zamolbu za posao,
  • presliku važeće osobne iskaznice,
  • osobe koje ostvaruju pravo na prijavu na ovaj Javni poziv bez obzira na duljinu prijave u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebaju uz gore navedeno, podnijeti i odgovarajući dokaz o svom status na koji se pozivaju.

Pisane prijave na Javni poziv, sa traženim prilozima, podnose se:

  • putem pošte preporučeno ili
  • osobnom predajom

na adresu Općina Podravska Moslavina, J. J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina

S naznakom za „prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2023. godinu“

Osobna dostava je svakim radnim danom od 07.00 h do 11.00 h zaključno do 6. srpnja 2023. g. do 11.00 h.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.   Osoba koja se poziva  na  pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ).    Osoba koja se poziva  na  pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843 ).  

Osoba koja se poziva  na  pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Ovaj javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine.

Natječaj je otvoren od: 28.6.2023. do 6.7.2023. godine.

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                 Dominik Cerić

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content