[JAVNI POZIV] za prijavu za javne radove

[JAVNI POZIV] za prijavu za javne radove

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“, br. 1/18) općinski načelnik Općine Podravska Moslavina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za

Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Podravska Moslavina za 2019. godinu

Općina Podravska Moslavina u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje raspisala je natječaj za javne radove pod nazivom mjere ” Od mjere do karijere ” sa ciljem zapošljavanja nezaposlenih osoba s područja Općine Podravska Moslavina  na društveno korisnom radu.

Programom je predviđeno zaposlenje za ukupno 3 (tri) osobe u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a radnici će biti angažirani na poslovima kroz program:

1. Radovi na održavanju čistoće zelenih površina.

2. Radovi na čišćenju divljih deponija.

Svi koji imaju interes za rad a prijavljeni su u evidenciju nezaposlenih:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe:

1. skupina:

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

Prijaviti se mogu osobno u:

Općini Podravska Moslavina

J. J. Strossmayera 150

31 530 Podravska Moslavina

Svaki radnim danom od 07.00h do 15.00h u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina i na web stanici Općine Podravska Moslavina.    

Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.

Ovaj javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine.

Natječaj je otvoren od: 29.04.2019. do 07.05.2019. godine.

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                  Zdravko Šimara