[NATJEČAJ] za dodjelu stipendija

Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata donio je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za školsku odnosno akademsku 2017./2018. godinu.
Uvjeti za dodjelu stipendije kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu sadržani su u tekstu Natječaja.
Dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti na broju telefona 01/3657-953, adresi elektorničke pošte: stipendije@branitelji.hr ili osobno kod djelatnika Fonda za stipendiranje na adresi Park Stara Trešnjevka 4 u Zagrebu, u radno vrijeme od 8,30-16,30 sati.

Tekst Natječaja i pripadajući obrasci za prijavu mogu se naći na sljedećoj internetskoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/vijesti/natjecaj-za- dodjelu-stipendija/1884.

Natječaj traje do 22.12.2017. godine. (branitelji.gov.hr)