[OBAVIJEST] Analiza tla

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Podravska Moslavina da je Općina Podravska Moslavina s Osječko – baranjskom županijom, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i Agencijom za poljoprivredno zemljište potpisala Sporazum o provedbi Projekta “Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima” na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini.

Općina Podravska Moslavina sufinancira analizu tla u vrijednosti 40 % ukupne cijene analize, Osječko-baranska županija sufinancira 40 %, a krajnji korisnik 20 %. Cijena jedne analize uzorka je 356,73 kune s PDV-om .

Sve dodatne informacije na telefon: 641-212.

Zahtjevi se podnose u Općini Podravska Moslavina svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati. Uz zahtjeve se prilaže dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i preslika osobne iskaznice.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Zdravko Šimara