[OBAVIJEST] Eko flora

Published by Admin on

Poštovani korisnici,  

ispostavili smo Vam uplatnice za odvoz miješanog komunalnog otpada za period od 08. – 12. mjeseca 2020. godine na kojima je obračunat iznos cijene minimalne javne usluge (fiksni dio) te naknada za dva (2) pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio), ovisno o volumenu zaduženog spremnika.

Nakon proteka navedenog perioda izvršiti će se obračun stvarno predane količine miješanog komunalnog otpada prilikom čega će se korisnicima dostaviti odgovarajuća podatkovna evidencija pražnjenja spremnika u istom razdoblju. 

EKO FLOR

Skip to content