[OBAVIJEST] Hrvatskog Telekoma

[OBAVIJEST] Hrvatskog Telekoma

Poštovani mještani i mještanke,

sukladno uputama Hrvatskog telekoma.

Ukoliko ste imali u problema sa Internetom, telefonskim brojem ili mobilnom komunikacijom

molimo Vas da ih kontaktirate na:

Besplatan broj: 0800 9100
E-mail: helpdesk.poslovni@t.ht.hr

Te da im objasnite o kojem se mobilnom broju/broju telefona / Internet priključku /broju računa radi

kako bi mogli izvršiti sve potrebne provjere..

Jedinstveni upravni odjel