[OBAVIJEST] Javna rasprava

Published by Admin on

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina broj 3/15 i 5/15), Načelnik Općine Podravska Moslavina, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravska Moslavina

 

  1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravska Moslavina trajat će od 18.03.2016. do 25.03.2016. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravska Moslavina u prostorijama Općine Podravska Moslavina svaki radni dan od 09:00 do 13:00 sati.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

 

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 24.03.2016. godine u 10:00 sati u Općini Podravska Moslavina, J.J.Strossmayera 150, Podravska Moslavina.

 

  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima te mjesnim odborima.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Podravska Moslavina mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 25.03.2016. godine na adresu: Općina Podravska Moslavina, J.J.Strossmayera 150, 31530

Podravska Moslavina.

 

  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Općinski načelnik

Zdravko Šimara

OBJAVA JAVNE RASPRAVE-02.03.2016.-1

Skip to content