[OBAVIJEST] korisnicima zajamčene minimalne naknade

Published by Admin on

Korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju prebivalište na području Općine Podravska Moslavina, a koji se griju na drva, mogu podnijeti Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva za 2017. godinu u Općini Podravska Moslavina, J.J. Strosmayera 150.

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva

Skip to content