[OBAVIJEST] o isplati božićnice umirovljenicima

Pravo na isplatu božićnice za 2017. godinu ostvaruju umirovljenici koji imaju prebivalište odnosno stalno boravište na području Općine Podravska Moslavina, te koji imaju mirovinu manju od 1.500,00kuna.
Božićnica se umirovljenicima isplaćuje u naravi u iznosu od 120,00 kn koju mogu iskoristit u trgovini NTL (Narodni trgovački lanac) d.o.o. broj 352 u J.J. Strossmayera 98a, Podravska Moslavina.
Umirovljenici u NTL ( Narodni trgovački lanac) d.o.o. broj 352 u J.J. Strossmayera 98a, Podravska Moslavina dostavljaju:
• Presliku osobne iskaznice,
• Presliku rješenja od mirovine ili zadnjeg odreska od mirovine.
Božićnica za 2017. godinu umirovljenicima isplaćivat će se najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.