[OBAVIJEST] o postavljanju reciklažnog dvorišta

Obavještavaju se mještani Podravske Moslavine i Krčenika
da će dana 12. lipnja 2019. ( srijeda) biti postavljeno
mobilno reciklažno dvorište na lokaciji: Općina Podravska
Moslavina, J.J.Strossmayera 150, Podravska Moslavina.