[OBAVIJEST] poljoprivrednicima

Published by Admin on

Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

 

Molimo sve zakupce poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Podravska Moslavina kojima tijekom 2017. godine ističe zakup poljoprivrednog zemljišta da dođu u Općinu Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, Podravska Moslavina u radnom vremenu od 07.00-15.00 sati kako bi podnijeli zahtjeve za sklapanje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

 

Hrvatski Sabor izglasao je 17. travnja 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, a za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu Agencija može sklopiti ugovor o privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev, i to s dosadašnjim posjednicima:

  1. kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog,
  2. koji su koristili poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog,
  3. koji su koristili zajedničke pašnjake u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog.

 

Uz zahtjev dostavlja se i:

  1. a) preslik osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili preslik odgovarajućeg Izvatka iz registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika, udruga ili preslik iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,
  2. b) preslika isteklog ugovora o zakupu,
  3. c) izjava jedinice lokalne samouprave da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o zakupu, uz preslik financijske kartice podnositelja zahtjeva,
  4. d) potvrda jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave da podnositelj zahtjeva koristi poljoprivredno zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez ugovora, da je u mirnom posjedu istog te da je poljoprivredno zemljište za koje se traži sklapanje Ugovora o privremenom korištenju pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, u izvorniku.

-40kn u državnim biljezima

Skip to content