[OBAVIJEST] Propusnica

Poštovani mještani i mještanke,

sukladno  Odluci o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine jer postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19 (koronavirus).

PROPUSNICU NE TREBAJU OSOBE KOJE SE PRILIKOM OBAVLJANJA POSLOVA KREĆU UNUTAR OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA, A U KOJOJ IMAJU PREBIVALIŠTE ILI STALNI BORAVAK.

Napuštanje mjesta prebivališta ili stalnog boravka dozvoljeno je isključivo uz posebne propusnice i to samo u iznimnim situacijama.

Prema odluci navedenog Stožera, jedna od takvih situacija je kada osoba iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština mora napustiti svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravka.

Stožer civilne zaštite Općine Podravska Moslavina izdaje, ovjerava i potpisuje propusnice ISKLJUČIVO mještanima koji imaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Podravska Moslavina SAMO u slučaju kad osoba iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština mora napustiti svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravka.

Ostali stanovnici Republike Hrvatske propusnice za ovu svrhu moraju zatražiti od stožera koji djeluju na području općine ili grada u kojem su prijavljeni (npr. ako osoba ima prijavljen boravak ili prebivalište na području grada Donjeg Miholjca, dozvolu za napuštanje Grada Donjeg Miholjca iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, mora zatražiti od Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca).

Osobe s prebivalištem ili stalnim boravkom u Općini Podravska Moslavina, svoje zahtjeve za izdavanje propusnice za napuštanje područja Općine Podravska Moslavina iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, mogu zatražiti putem maila: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr

Prema odluci Stožera civilne zaštite RH, uz propusnicu, građani svoje mjesto prebivališta ili stalnog boravka mogu napuštati i u posebnim okolnostima radi obavljanja posla, a potrebnu propusnicu za to izdaje isključivo poslodavac.

Inače, prema odluci Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, ukoliko imaju važeću propusnicu, zabrane se ne odnose na osobe koje imaju sljedeće obaveze odnosno potrebe:

a) promet i kretanje nužno za opskrbu pojedinih  područja,

b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c) izvješćivanje javnosti,

d) stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

e) vitalne obiteljske razloge poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,

f) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Prema Odluci Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravka izdaju:

  • odgovorne osobe u pravnoj osobi odnosno poslodavci u slučajevima pod a, b, c, f ili g odnosno u slučaju prometa i kretanja nužnog za opskrbu pojedinih područja, dnevnih migracija zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, izvještavanja javnosti, putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće, žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19,
  • izabrani liječnik obiteljske medicine u slučaju pod d tj. stanovnicima koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
  • nadležni stožeri civilne zaštite u slučaju pod e tj. kada se radi o vitalnim obiteljskim razlozima poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Prilikom ulaska i izlaska s područja moraju se poštivati sljedeće mjere:

  • socijalno distanciranje,
  • nezadržavanje na javnim prostorima,
  • posjedovanje valjane propusnice.

Stožer civilne zaštite Općine Podravska Moslavina