[OBAVIJEST] udrugama sa područja Općine Podravska Moslavina

Obavještavaju se udruge sa područja općine Podravska Moslavina da će se dana 12. prosinca 2019. u 14.00h (četvrtak) u vijećnici Općine Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, Podravska Moslavina održati sastanak

SASTANAK

U SVEZI SA NATJEČAJIMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U:

  1. KULTURI, 
  2. SPORTU I 
  3. SOCIJALNOJ SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA U 2019. GODINI.

TEMA SASTANKA ĆE BITI DAVANJE UPUTA PRIJAVITELJIMA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA.

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA