Obilježavanje obljetnice oslobađanja graničnih karaula

Obilježavanje obljetnice oslobađanja graničnih karaula

Grad Donji Miholjac obilježio je 16. rujna polaganjem vijenaca na spomenik poginulim braniteljima, 27. obljetnicu oslobađanja graničnih karaula.

Okupljenim građanima, sudionicima oslobađanja i sudionicima  Športskog natjecanja dragovoljaca i veterana OBŽ, prigodnim riječima obratio se gradonačelnik Goran Aladić. O akciji oslobađanja govorio je prvi zapovjednik miholjačke bojne Josip Mitrović.
12.09.1991. na punktu “Prkos” skupina pripadnika ZNG i policije zaustavila je kolonu  transportnih i borbenih vozila JNA koja je trebala pojačati karaulu na granićnom prelazu D.Miholjac. Bio je to pokazatelj da moramo žurno djelovati kako bismo održali slobodnu prometnicu prema Mađarskoj. 
Odmah po pristizanju naoružanja kupljenog u Sloveniji, mobilizirana je 14.09. cjelokupna tadašnja 4. bojna 107.brHV”R”. Nakon brzih priprema dogovoreno je da noću 15. – 16. istovremeno napadnemo sve tri karaule kako bi smo se domogli naoružanja i  streljiva te osigurali teritoriju i cestovne pravce tadašnje općine D.Miholjac.

Pod kodnim nazivom”Vrabac”, zajedničkim snagama 4.bojne D.Miholjac, dijelova 1. bojne iz Valpova, 5. policijske postaje i dijelova NZ , koordinirano s kriznim stožerom, napad je počeo u dogovoreno vrijeme.
Napadom na karaulu P.Moslavina zapovijedao je Josip Mitrović i nakon uspješnih pregovora, posada se predala.
Na viljevačku karaulu napad je predvodio Miroslav Štargl. Unatoč pozivu na predaju, posada je otvorila snažnu paljbu  na koju smo uzvratili. Vidjevši da su opkoljeni nakon izmjene paljbe iz našeg protivavionskog topa podržanog ručnim bacačima i njihovog netrzajnog topa, kroz neko vrijeme preuzeli smo i nju.
Na garaničnom prelazu D.Miholjac napad je vodio Željko Ronta. Najbrojnija ljudstvom i oficirima JNA  pružila je žestok otpor do kasnih jutarnjih sati i tek nakon što smo oborili 3 neprijateljska zrakoplova, predala se i njena posada.
U akciji je osvojen veliki broj naoružanja, vozila, protivoklopnih sredstava i opreme što je omogućilo formiranje 2. valpovačke bojne, a kasnije i Topničko-raketnog diviziona.
U sklopu obilježavanja Dana oslobođenja grada, u organizaciji UDVDRRH podružnice Osječko baranjske županije i ogranka D.Miholjac, potpomognuti gradom i županijom održani su na izletištu Stara Drava športski susreti dragovoljaca i veterana OBŽ.
Oslobađanje karaula, već tradicionalno je obilježeno i u općini Viljevo u organizaciji poglavarstva i UDVDRRH kluba Viljevo.
Polaganjem vijenaca na spomenik poginulim braniteljima  općina Podravska Moslavina je obilježila oslobađanje  svoje karaule u sklopu Dana općine, 07.09.2018.godine.
Manifestacijama se odazvao veliki broj sudionika što je znak da se narod miholjačkog kraja ne srami svojih poginulih vitezova i branitelja.