[ODLUKA] o COVID-19

Published by Admin on

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“, broj. 1/18 i 2/20) te nakon održane sjednice Stožera civilne zaštite Općine Podravska Moslavina od dana 15. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Podravska Moslavina  dana 15. ožujka 2020. donosi slijedeću: 

ODLUKU 

o COVID-19

Članak 1.

Zbog opasnosti širenja Corona virusa –COVID-19 na području Općine Podravska Moslavina i općenito zbog ugroženosti zdravlja stanovništva Republike Hrvatske, općina obustavlja rad sa strankama.

Trajanje odlukom predviđene mjere predviđa do 29.03.2020.

Članak 2.

U slučaju hitnih i neodgodivih poslova službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju respiratorne simptome, dužni su održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta te su u obvezi provjetravati radni prostor.

Navedene upute preporučuju se svim mještanima općine odnosno ugostiteljskim i drugim objektima koji nastavljaju sa svojim radom.

Članak 3.

Građani Općine Podravska Moslavina i Republike Hrvatske kontaktiraju u slučaju hitnosti s upravnim odjelom putem e-mail-a opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr  ILI na telefonski broj 031 641 212  zbog smanjivanja izravnog kontakta sa strankama.

Članak 4.

U slučaju odgođenog slanja računa za proteklo razdoblje (komunalna naknada i sl.) građanima se neće obračunavati kamata za račune za ispostavljenu uslugu.

Članak 5.

Svi roditelji koji nemaju mogućnosti ostaviti djecu, a koja su polaznici Male škole u navedenom periodu zbog obaveza na radnim mjestima, mogu djecu dovesti u Malu školu, sukladno dogovoru sa odgajateljicom.

Članak 6.

Građanima i posjetiteljima općine Podravska Moslavina nalaže se:

  • zabrana okupljanja većeg broja stanovnika na otvorenom i zatvorenom prostoru;
  • pridržavanje preporučenih higijenskih mjera i mjera oprez, također nalaže se izbjegavati bliski kontakt s osobama koje imaju respiratorne simptome;
  • održavanje higijene okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površine, predmeta i provjetravanje radnog prostora te se isto nalaže svim mještanima općine, ugostiteljskim i drugim objektima;
  • preporuka je da se rad u kafićima ograniči do 18,00 sati.

Članak 7.

Od 16.3. 2020. godine do 29.03.2020. zabranjuju se održavanja svih kulturnih, zabavnih ili drugih događanja koja podrazumijevaju okupljanja većeg broja osoba u svim zatvorenim prostorima u vlasništvu Općine Podravska Moslavina na području cijele Općine Podravska Moslavina, osim za potrebe rada Stožera civilne zaštite Općine Podravska Moslavina i tijela Općine Podravska Moslavina (uključujući društveni, kulturni dom i dr.);

Članak 8.

Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg iste koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije. 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do 29. ožujka 2020. godine, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Podravska Moslavina i na oglasnoj ploči.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dominik Cerić

Categories: NovostiOglasna

Skip to content