[ODLUKA] o sufinanciranju troškova kupovine udžbenika

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ broj  1/18.) Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina donio je dana 21. rujna 2018. godine

 

ODLUKU

o sufinanciranju troškova kupovine udžbenika

za školsku godinu 2018./2019. učenicima od 1.-8. razreda

Osnovne škole Ante Starčević Viljevo

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se sufinanciranje troškova kupovine udžbenika, te uvjeti i postupak ostvarivanja tog prava u školskoj godini 2018./2019.

 

Članak 2.

 

Pravo na sufinanciranje kupovine udžbenika priznaje se roditeljima ili skrbnicima učenika koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Podravska Moslavina, te pohađaju Osnovnu školu Ante Starčević Viljevo.

Članak 3.

 

Postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova kupovine udžbenika pokreće se podnošenjem zahtjeva.

 

Zahtjev podnose roditelji ili skrbnici učenika.

 

Podnositelji zahtjeva su uz zahtjev dužni priložiti i dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupovine udžbenika.

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti su sljedeći:

-Preslik osobne iskaznice

-Preslik tekućeg računa -IBAN roditelja ili skrbnika na koji će se doznačiti sredstva

-Potvrde o pohađanju razreda Osnovne škole Ante Starčević Viljevo

 

Članak 4.

 

Zahtjev za sufinanciranje troškova kupovine udžbenika i radnog materijala dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu u razdoblju od 01. listopada 2018. godine do 12. listopada 2018. godine.

 

Članak 5.

 

Pravo na sufinaciranje kupovine udžbenika i radnog materijala priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi za učenike od 1.-8 razreda u visini od 300,00kn po učeniku.

 

Članak 6.

 

Naknada se isplaćuje jednokratno na IBAN račun roditelja ili skrbnika.

 

Članak 7.

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Podravska Moslavina za 2018. godinu.

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Šimara, v.r.