Naslovna >> Novosti >> [OGLAS] za prijam referenta u Općinu Podravsku Moslavinu zbog obavljanja privremenih poslova

[OGLAS] za prijam referenta u Općinu Podravsku Moslavinu zbog obavljanja privremenih poslova

Na temelju članaka Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o

Temeljem Odluke o financiranju projekta ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” KLASA:,910-01/20-06/21, URBROJ: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine  i  Ugovora o dodjeli bespovratnih Kodni broj: UP.02.2.2.06.0017  od 05. listopada 2020. godine, te članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina (“Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina” broj 1/18 i 2/20),  općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, raspisuje

O G L A S

za prijam referenta u Općinu Podravsku Moslavinu

zbog obavljanja privremenih poslova

Radno mjesto: Referent- asistent u provedbi radionica u projektu Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I “Zajedno za starije osobe Podravske Moslavine”  (1 izvršitelj), na određeno vrijeme, odnosno do 23 mjeseca. 

Opis poslova: asistent u provedbi projektnih aktivnosti (prikupljanje i vođenje dokumentacije, izrada izvještaja, provođenje aktivnosti).

Uvjeti su: 

 Opći uvjeti za prijam u službu iz članka 12.  Zakona o službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 I 112/19), odnosno:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Za  prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. gore navedenog Zakona.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja škola, ekonomske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva 
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu
 • vozački ispit B kategorije.

Uvjeti radnog mjesta:

 • puno radno vrijeme,
 • pored rada u Uredu, obuhvaća i terenski rad,
 • mogućnost korištenja vlastitog vozila

Obvezni probni rad je 3 (tri) mjeseca od dana prijama u službu. 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o maturi i slično)
 • izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu (potvrda o podacima   evidentiranima u bazi  podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije    od 30 dana,
 • potvrdu poslodavca ili preslik drugog odgovarajućeg dokumenta (ugovor o radu, rješenje  rasporedu i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne                  spreme i  struke od najmanje jedne godine 
 • preslik vozačke dozvole B kategorije
 • preslik uvjerenja nadležnog suda prema mjestu prebivališta podnositelja prijave da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
 • vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ako kandidat/kinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan/na je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog lista, rodnog lista i sl.)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osoba koja nije podnijela  pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om  na natječaj sukladno članku 21. Zakona  i njegova/njena prijava neće biti razmatrana, te će o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Podnositelji/ce  nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Na web-stranici: www.podravskamoslavina.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, te intervju, kao i ostale informacije o  oglasnom postupku. 

Na web stranici Općine, www.podravskamoslavina@os.t-com.hr, te na Oglasnoj ploči Općine Podravska Moslavina bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, intervjua te popis pravnih izvora za pripremanje kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa potrebno je dostaviti u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa  u  HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOŠLJAVANJE, Ispostava Donji Miholjac.  

Prijave se upućuju na adresu: 

OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA

J.J. STROSSMAYERA 150

31 530 PODRAVSKA MOSLAVINA

s naznakom „ZA OGLAS ZA PRIJAM REFERENT -ASISTENT U PROVEDBI RADIONICA  U PROJEKTU NA ODREĐENO VRIJEME– NE OTVARAJ“

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 OPĆINSKI NAČELNIK

  Dominik Cerić

Slični članci

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content