Otvoreni poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Otvoreni poziv na 8. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 43. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Općine Podravska Moslavina ( Službeni glasnik 3/05 ):

 S  A  Z  I  V  A  M

 8. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina koja će se održati dana:

14. ožujka 2014. ( petak ) s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Podravska Moslavina.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. Sjednice Općinskog vijeća.

Izvjestitelj: Marija Horvat

2. Donošenje Odluke o usvajanju Konačnog obračuna Proračuna Općine Podravska Moslavina od 01.01.- 31.12.2013.g.

Izvjestitelj: Slavica Bolješić

3. Imenovanje Povjerenstva za grb i zastavu Općine Podravska Moslavina.

Izvjestitelj: Vatroslav Ljušanin

4. Donošenje Odluke o grbu i zastavi Općine Podravska Moslavina.

Izvjestitelj: Vatroslav Ljušanin

5. Donošenje Odluke o otpisu komunalne naknade.

Izvjestitelj: Odbor za socijalna pitanja

6. Prijedlog  izmjene Odluke o izboru Odbora za financije i proračun.

Izvjestitelj: Vatroslav Ljušanin

7. Usvajanje izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja Općine Podravska Moslavina.

Izvjestitelj: Slavko Kupanovac

8. Usvajanje izmjene i dopune Plana civilne zaštite Općine Podravska Moslavina.

Izvjestitelj:  Slavko Kupanovac

9. Odluka o određivanju visine naknade radnim tijelima općinskog vijeća.

Izvjestitelj: Vatroslav Ljušanin

 10. Prezentacija o razvojnim projektima Općine Podravska Moslavina.

Izvjestitelj: Vatroslav Ljušanin

11. Prijedlog donošenja Odluke o transparentnosti rada  Općinskog vijeća , načelnika i općinske uprave.

Izvjestitelj: Klub vijećnika HDSSB-a, HSS-a i HSP-a

12. Rasprava o radu općinske uprave.

Izvjestitelj:Klub vijećnika HDSSB-a, HSS-a i HSP-a

13. Donošenje Odluke o namjeni korištenja bivše škole u Podravskoj Moslavini.

Izvjestitelj: Vatroslav Ljušanin

14. Donošenje Odluke o usvajanje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Podravska Moslavina.

15. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Vatroslav Ljušanin