[POZIV] građanima za dragovoljno priključivanje u postrojbu opće namjene civilne zaštite Podravska Moslavina

Općina Podravska Moslavina, poziva mještane Podravska Moslavina, u dobi od 18 do 65godina, dobrog psiho-fizičkog stanja, da se dragovoljno priključe u postrojbe civilne zaštite Općine Podravska Moslavina.

Općina Podravska Moslavina ima ustrojenu  postrojbu civilne zaštite opće namjene. Pripadnici postrojbe opće namjene osposobljavaju se za podizanje šatorskih naselja u slučaju velikih nesreća i pružanje laičke prve pomoći.

Osposobljavanja se obavljaju dva puta godišnje, u pravilu u proljeće i jesen.

Svim pripadnicima civilne zaštite Općina Podravska Moslavina osigurava zaštitnu odoru s pripadnim oznakama, a za vrijeme osposobljavanja i eventualnih intervencija, osigurana je besplatna prehrana i prijevoz do mjesta osposobljavanja, osiguranje od nesretnog slučaja, kao i dnevnicu.

Priključivanjem u postrojbe civilne zaštite stječu se korisna znanja za sudjelovanje u spašavanju života koje provode za to osposobljene stručne osobe i službe.

Ako se želite priključiti postrojbama civilne zaštite, molimo da svoju prijavu s osnovnim podacima (ime i prezime, adresa, broj mobitela, e-mail) pošaljete elektroničkim putem na e-adresu: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr  ili dostavite osobno u Općinu Podravska Moslavina, J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina do 03. prosinca 2018. godine.

Sve dodatne informacije, osim putem navedene e-mail adrese, možete dobiti i na broju telefona 031/641-212.