[POZIV] na predavanje – EU fondovi

[POZIV] na predavanje – EU fondovi

Općina Podravska Moslavina organizira predavanje o EU fondovima za poljoprivrednike i obrtnike. 

Predavanja će održati predstavnici Lokalne akcijske grupe Karašica( LAG), Miholjački poduzetnički centar i Ministarstvo poljoprivrede. 

Predavanje će  se održati 21.01.2020. u 18:00 sati u društvenom domu u Podravskoj Moslavini. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dominik Cerić