Poziv za podnositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Poziv za podnositelje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije dostavio je podnositeljima zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2014.godine, zaključke kojim ih je pozvao da do 01. srpnja 2014. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili produže rok za dostavu dokumentacije.

Upravni odjel poziva podnositelje koji se nisu odazvali zaključcima da najkasnije do 01. ožujka 2015. godine dostave potrebnu dokumentaciju ili podnesu zamolbu za produženje roka za dostavu dokumentacije.

Ukoliko se podnositelji zahtjeva ne odazovu ovom pozivu, ovaj Upravni odjel će odbiti njihove zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, u kojem slučaju podnositelji zahtjeva gube pravo na ozakonjenje nazakonito izgrađenih zgrada.

Napominjemo da se ovaj poziv odnosi isključivo na podnositelje koji nisu uopće odazvali pozivima ovog Upravnog odjela niti su zatražili produženje roka.